Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Qvartett för två Violiner, Viola och Violoncell. Quartetto 6 [A-dur]

opus 25 N:o 2

Skriv ut

1. Allegro con spirito, attacca
2. Menuetto: Tranquillo e molto moderato, Trio, Menuetto D.C.
3. Andante con variazioni, attacca
4. Finale: Allegro

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, Stockholm, 1882 (stämmor), "Stich und druck der Röder'schen Officin in Leipzig". (Dessa noter finns också att ladda ner från University of Rochester: https://urresearch.rochester.edu/viewContributorPage.action;jsessionid=8D7503196B13800DFAFD728014AAB584?personNameId=4477

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Litteraturhänvisning

Bo Wallner. "Den svenska stråkkvartetten I: Klassicism och romantik", Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr. 24, Stockholm 1979, s. 90.

Beskrivning av verket

1. Allegro con spirito A-dur 4/4 (C) /:68 takter:/110 takter, totalt 178 takter, Attacca subito
2. Menuetto: Tranquillo e molto moderato A-dur 3/4/:28 takter:/40 takter:/ 1 takt, Trio D-dur /:8 takter://:20 takter:/5 takter, Menuetto D.C. s. repl. s. al Fine, 68 takter, totalt 239 takter (inkl. D.C.).
3. Andante con Variazioni D-dur 4/4 (C) /:10 takter://:10 takter:/, Var. I. Poco più mosso /:10 takter://:10 takter, Ritornello più lento 2 takter, Var. II. Molto moderato /:10 takter://:10 takter:/, Ritornello 2 takter, Var. III. Allegro moderato /:10 takter://:10 takter:/7 takter, attacca Var. IV. Andante patetico /:10 takter://:10 takter:/5 takter, attacca Var. V. Allegro scherzoso 6/8 /:10 takter://:10 takter:/17 takter, totalt 153 takter, attacca
4. Finale: Allegro A-dur 6/8 252 takter, Più vivo 10 takter, totalt 262 takter.

Länkar

Nerladdningsbara noter från University of Rochester


Verkkommentar

Bo Wallner: "Norman var inte den ende som i mitten av förra seklet komponerade stråkkvartetter. Fredrik W Klint (1811-94) - organist och pianopedagog, tidvis verksam på Gotland - var den mest produktive. Han skrev 6 kvartetter, där den sista (A-dur op 25 nr 2) trycktes av Musikaliska Konstföreningen, och den första (g-moll op 10 nr 1) erhöll visst lovord "från Hofkap. Rietz i Dresden, kapellmäst. Gade i Kjöbenhavn och Mus. Konstför. i Stockholm" - för att citera ur partituret. Alla dessa verk är hållna i en mera klassisk än romantisk stil med ett uttryck och en formgivning som knappast höjer sig över det beskedliga." (op. cit.)