• Tillkomstår: Före 1895, då sången trycktes
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.W. Böttiger
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i version för blandad kör i Stadsmissionären, nr 37, 1895

  • Autografen återfinns: Nordiska museet
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Beskrivning av verket

4/4, E-dur


Libretto/text

Till Gud jag flyr när aftonen sig sänker...