• Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Nordiska museet
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Beskrivning av verket

4/4, G-dur, Grazioso


Libretto/text

Jag älskar dig, men vågar ej förråda ljufva namn,

som utgör allt för mig...