• Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Nordiska museet
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Beskrivning av verket

6/8, Ass-dur, Poco lento


Libretto/text

Se höstens nu kommer och alla små blommor de vissna...