• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Leonard Höijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Anonymt tryck i nämnda arkiv

  • Autografen återfinns: Nordiska museet
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Beskrivning av verket

4/4, e-moll. Poco mosso e risoluto


Libretto/text

När jag far ut på skummig våg...