• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: RIchard Gustafsson
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Anonymt tryck i nämnda arkiv

  • Autografen återfinns: Nordiska museet
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Beskrivning av verket

6/8, G-dur, Andantino


Libretto/text

Jag gick uti en blomsterlund,

bland rosors glöd och liljors gull...