• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Karl XV
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Anonymt tryck i nämnda arkiv

  • Autografen återfinns: Nordiska museet
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ämnessamlingen, Musikalier, vol. 7

Beskrivning av verket

4/4, Ess-dur, Andante religioso


Libretto/text

"Hvar är ditt hem?" jag frågade mitt hjerta:

"säg, du som från min första stund af lif har klappat vid...