Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Ur Cantate vid Häradshöfdingen mm Hr D. Wistrands och Madame M. Lindmans bröllopsfest den 18de Junii [sic] 1837

opus 6

Skriv ut

[1.] För Bruden
[2.] För Brudgummen

  • Tillkomstår: 1837
  • Verktyp: Flera körer a cappella
  • Textförfattare: uppgift saknas
  • Speltid: 6 min

Soloröster/kör

S.A.T., S.A.T.B., T.T.B.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografsamlingen

Beskrivning av verket

[1.] För Bruden: Allegro con fuoco D-dur 3/4 (T.T.B.B.) - Andante con tenerezza D-dur 3/4 (S.A.T.B.) - Allegro molto A-dur 3/4 (T.T.B.B.)
[2.] För Brudgummen: Allegro Ess-dur 4/4 (C) (T.T.B.B.) - Larghetto con anima e molto sostenuto Ess-dur 4/4 (C) (S.A.T.) - Allegro vivo Ess-dur 4/4 (C) (T.T.B.B.)


Libretto/text

[Text saknades vid registreringstillfället]