Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Introduction & Rondeau Fantastique

opus 7

Skriv ut

[1.] Introduction
[2.] Rondo

  • Tillkomstår: 1837
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "dedié [sic; dédié] à son ami E. M. Lindman"
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografsamlingen

Beskrivning av verket

[1.] Introduction: Grave c-moll 4/4 (C)
[2.] Rondo: Allegro moderato c-moll 3/4