Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Stråk-qvartett nr 5 [F-dur]

opus 25 nr. 1

Skriv ut

1. Allegro moderato
2. Andante
3. Scherzo: Allegro non troppo. Trio. Scherzo D.C.
4. Allegro, ma non troppo

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Herr Profess. A. Gehrman vänl: egnad
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur och stämmor, skrivna på ett numera sönderfallande papper, borde konserveras och scannas, för att finnas kvar.

Litteraturhänvisning

Bo Wallner. "Den svenska stråkkvartetten I: Klassicism och romantik", Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr. 24, Stockholm 1979, s. 90.

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato F-dur 4/4 (C) /:74 takter:/103 takter, totalt 177 takter.
2. Andante B-dur 4/4 (C) /:8 takter:/1 takt/:9 takter:/59 takter, totalt 77 takter.
3. Scherzo: Allegro non troppo C-dur 3/4 /:16 takter:/2 takter/:38 takter, Trio /:32 takter:/2 takter/:34 takter:/2 takter, Scherzo D.C. s. repl. s. al Fine, totalt 184 takter inkl. D.C.
4. Allegro, ma non troppo F-dur 6/8 194 takter.


Verkkommentar

Anteckningar i partituret, resp. i 1:a violinstämman: "Anm. Den 6e stråkqvartetten af F.W. Klint är utgifven på Musikaliska Konstföreningens förlag." resp. "Den 6te qvartetten är, som bekant, utgifven i Stockholm."

Anteckning i 1:a violinstämman vid F.V. Klints namn: "War icke ledamot af Mus. Akademien. F.W. Klint 72."

Klas Gagge, 2011