1. Adagio, espressivo molto
2. Presto
3. Adagio

  • Tillkomstår: 1950, reviderat 1965
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Uruppförande: 14 februari 1953 i kvartettversionen i Fylkingen, Stockholm, Grünfarbkvartetten
  • Arrangemang/bearbetning: Verket kan spelas både som stråkkvartett och stråkorkesterstycke
  • Speltid: 16 min

Exempel på tryckta utgåvor

Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1969

Beskrivning av verket

1. Adagio, espressivo molto d-moll 4/4 67 takter
2. Presto fiss-moll 9/8 85 takter, Allegro B-dur 5/4 83 takter, Presto a-moll 9/8 69 takter, totalt 237 takter
3. Adagio d-moll 4/4 24 takter, Lento 6 takter, totalt 30 takter