Erland von Koch (1910-2009)

Skriv ut

Sigurd Christian Jag Erland Vogt von Koch, född i Stockholm 26 april 1910, död i Stockholm 31 januari 2009. Tonsättare och dirigent. Studerade vid Musikkonservatoriet 1931-35. Fortsatta studier i Berlin 1936-37 (piano för Claudio Arrau, dirigering för Clemens Krauss, komposition för Paul Höffer). Lärare i musikteori vid Karl Wohlfarts musikskola 1939-53, lärare i harmonilära vid Musikhögskolan i Stockholm 1935-75, professors namn 1968. Ordförande i Fylkingen 1946-48, styrelseledamot i Föreningen Svenska Tonsättare 1947-63. LMA

Erland von Koch invaldes i Kungl. Musikaliska akademien den 14 november 1957, som ledamot nr 677.

Skrifter av tonsättaren

Musik och minnen. Sthlm 1989: Författarförlaget (med översiktlig verkförteckning)

Bibliografi

Bergendahl, Göran: Erland von Koch och sextiotalet, i Musikrevy 1967)
Connor, Herbert
: Samtal med med tonsättare (1971)
Haglund, Rolf: artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 4, s 120 (1977)
Helmer, Axel: Erland von Koch, i Musikrevy 1958:4
Liljefors, Ingmar: Erland von Koch, i Musiklivet/Vår sång 1949:1
Thoor, Alf: Erland von Koch berättar om sin fjärde symfoni, i Röster i radio 1954:14
Wallin, Nils: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 4, s 308 (Bonniers förlag, Stockholm 1948)

Källor

Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket Stockholm, Musik- och teatermuseet Stockholm, Musik- och teaterbiblioteket, Stockholms stadsarkiv, Kungl. Musikaliska akademien (ledamotformulär nr 124)

Verköversikt

6 symfonier, verk för orkester (bl a Nordiskt Capriccio, Lapplandsmetamorfoser, mm), 3 pianokonserter, violinkonsert, violakonsert, cellokonsert, flöjtkonsert, saxofonkonsert, gitarrkonsert, tubakonsert (samt flera andra verk för soloinstrument och orkester), 7 stråkkvartetter, kammarmusik (bl a "Varianti virtuosi" för violin och piano, "Tubania" för tuba och piano, mm), verk för piano, verk för soloinstrument utan ackompanjemang (bl a 12 st "Monologer" för alla orkesterinstrumenten, flera gitarrstycken), sånger med piano, verk för kör, sångspelet "Lasse Lucidor", sångspelet för barn "Pelle Svanslös", baletterna "Askungen" och "Simson och Delila"


Verk av Erland von Koch

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 14