Erland von Koch (1910-2009)

Oxberg-Variationen, über ein Thema aus Dalekarlien

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1956
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 17 februari 1957 i Sveriges radio, Radioorkestern under ledning av Nikolai Malko
  • Speltid: 18 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.2.0 / timp, 1 perc / str
(picc)

Exempel på tryckta utgåvor

Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1958

Beskrivning av verket

Tema: Alla marcia a-moll 2/4 28 takter
Variation 1: fjärdedel = ca 92 a-moll 2/4 30 takter
Variation 2: Allegro agitato a-moll 6/8 32 takter
Variation 3: Andante c-moll 6/4 19 takter
Variation 4: Allegretto scherzando Ass-dur 2/4 46 takter
Variation 5: Allegro molto a-moll 2/4 62 takter
Variation 6: Andante f-moll 4/4 15 takter
Variation 7: Allegro a-moll 5/4 39 takter
Variation 8: Andante espressivo d-moll 3/4 23 takter
Variation 9: Canone alla Quinta e Terza, Allegro ritmico e burlesco c-moll 7/8 19 takter
Variation 10: Canone alla Quarta, åttondel = åttondel, burlesco c-moll 3/8 40 takter
Variation 11: Alla marcia umoristica (Vivace) d-moll 4/4 44 takter
Variation 12: Lento e-moll 3/4 12 takter
Variation 13: Presto leggiero a-moll 6/8 28 takter, fortsätter direkt i
Variation 14: (Canone in contrario) c-moll 6/8 32 takter
Variation 15: Allegro ritmico a-moll 3/4 34 takter, Poco più mosso 4 takter, A tempo 24 takter, Molto vivace 17 takter, Tempo I, Allegro moderato 22 takter, Poco più mosso 4 takter, Tempo primo 8 takter, Poco meno 14 takter, Molto vivace 18 takter, totalt variation 15 145 takter
Variation 16: Presto a-moll 2/4 28 takter, Prestissimo 14 takter, totalt variation 16 42 takter