1. Allegro marcato
2. Andante moderatissimo
3. Menuetto: Allegro con Spirito

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Xe-R 103 (även Z/Sv)

Beskrivning av verket

1. Allegro marcato a-moll 4/4 254 takter (87:/122, A-dur 19, a-moll 25)
2. Andante moderatissimo F-dur 2/4, 172 takter (1/:70:/101)
3. Menuetto: Allegro con Spirito a-moll 3/4, 206 takter (8:/62/ (Fin) Trio: poco più lento 18:/:36:/ Coda 12, D.C. L'istesso Tempo come sopra il Minuetto al Fin)