Edmond Passy (1789−1870)

Den nordiska Qvinnan

opus 9

Skriv ut

Ouverture: Andante mesto - Vivace marcato
1. Marcia
2. Kör av kämpar: Andante
3: Allegro maestoso

  • Tillkomstår: 1834
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: P. A. Granberg [avser troligen Per Adolf Granberg, 1770-1841]
  • Uruppförande: 1834
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.3.0 / 2 jägarhorn, 2 kenthorn / timp /

Soloröster/kör

Manskör (T.T.B.B). med solistiska inslag i basstämmorna. Andratenorstämman är rubricerad "Basso Imo eller Tenore II".

Notmaterial/stämmor återfinns

Samtida stämuppsättning i Musik- och teaterbiblioteket. Partitur saknas.

  • Katalogsignum/kommentar till autografen:

Beskrivning av verket

Ouverture: Andante mesto g-moll 3/4, Vivace marcato B-dur 2/4
1. Marcia: Ess-dur 4/4, Ass-dur, Da capo
2. Chor af Kämpar: Andante E-dur 4/4
3: Allegro maestoso A-dur 4/4, Più mosso energico fiss-moll 2/4


Libretto/text

Text till nr 3, Chor af Kämpar: Bland svallande vågor och härjande lågor med styrka och mod vi kämpar från Norden bevisa för jorden vårt manliga blod.