Hilding Rosenberg (1892-1985)

Elva små föredragsstudier för piano

opus 24

Skriv ut

1. Lugnt
2. Livligt och älskligt
3. Raskt och uppsluppet
4. Uttrycksfullt
5. Lugnt löpande
6. Raskt och muntert
7. Lugnt och stilla (Pastoral)
8. I folkton
9. Skämtsamt
10. Långsamt valstempo
11. Drömmande (orientaliskt)

  • Tillkomstår: 1925
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 13 min
  • Detaljerad speltid: 12:56 (Mats Widlund)

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget, ed. nr. 340

Beskrivning av verket

1. Lugnt C-dur 2/4, 32 takter
2. Livligt och älskligt C-dur 3/4, 24 takter
3. Raskt och uppsluppet h-moll 2/4, 50 takter
4. Uttrycksfullt d-moll 3/4, 24 takter
5. Lugnt löpande B-dur 6/8, 27 takter
6. Raskt och muntert C-dur 2/4, 70 akter
7. Lugnt och stilla (Pastoral) h-moll 6/8, 35 takter
8. I folkton fiss-moll 2/4, 20 takter
9. Skämtsamt e-moll 2/4, 50 takter
10. Långsamt valstempo e-moll 3/4, 32 takter
11. Drömmande (orientaliskt) F-dur 4/4, 2/4, 3/4, 29 takter