Hilding Rosenberg (1892-1985)

Skriv ut

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

-

Skrifter av tonsättaren

Toner från min örtagård. Stockholm (1978)

Bibliografi

Broman, Per Olov: Kakafont storhetsvansinne eller uttryck för det djupaste liv? Om ny musik och musikåskådning i svenskt 1920-tal, med särskild tonvikt på Hilding Rosenberg. Diss. Uppsala (2000)
Broman, Per Olov
: Hilding Rosenberg. Sthlm (2006)
Martinson, B
Hilding Rosenbergs apokalyps: studier i Johannes uppenbarelse - ett musikverk i stridsutrustning. Diss. Lund (1999)
Rosenberg, H, Lyne, P. & Wallner, B.
(red.)  En bok till Hilding Rosenberg 21/6 1977. Stockholm 1977: Kungl. Musikaliska akad.
Tykesson, Anders: Gestaltande analys, analytisk gestaltning: om verkanalys som redskap i musikalisk interpretation med ett studium av Hilding Rosenbergs Violinkonsert nr 2 (1951) och Lars-Erik Larssons Violinkonsert op. 42 (1952). Examensarbete (C/D-uppsats). Göteborg : Univ., Musikhögskolan (2003)
Wallner, Bo: Hilding Rosenberg, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 30, (1998-2000)
Welander, Eva: Fullmånen: kinesiskt inflytande i svenskt musikliv under 1900-talet. Examensarbete i musikvetenskap, Stockholms universitet (1989)

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

---


Verk av Hilding Rosenberg

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 17