• Tillkomstår: Ålsten 25 oktober 1939 enligt partituret
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 12 november 1939, Stockholm, Radioorkestern under ledning av tonsättaren
  • Speltid: 35 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 3 perc, hp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget, Stockholm 1957

Beskrivning av verket

1. Moderato fritonalitet med C som centrum 3/4 50 takter, poco a poco animando 23 takter, Allegro 111 takter, Meno mosso tranquillo 37 takter, Allegro 145 takter, Poco largamente 11 takter, Allegro 17 takter, Meno mosso 22 takter, totalt 416 takter
2. Andante sostenuto a-moll 3/2 39 takter, Andante (poco più mosso) 109 takter, totalt 148 takter
3. Allegro con fuoco, molto marcato 3/4 487 takter
4. Andante semplice a-moll 133 takter, Poco largamente 8 takter, totalt 141 takter, slutar i C,