1. Floden (Stagnelius)
2. Wandrarens visa (Stagnelius)
3. Fiskaren (Stagnelius)
4. Kärlekssång

  • Tillkomstår: Mitten av 1860-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se respektive sång
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

C.J. Rydelius, Stockholm u.å.

Nr 1 även tryckt i Linneas musikbilaga för år 1865 sid 5-8

Beskrivning av verket

1. Floden (Erik Johan Stagnelius): Allegro A-dur 2/4
2. Wandrarens visa ((Erik Johan Stagnelius): Andantino B-dur 6/8
3. Fiskaren ((Erik Johan Stagnelius): Allegro moderato fiss-moll 6/8
4. Kärlekssång (Martin): utan tempobeteckning E-dur 4/4


Verkkommentar

I Rydelius' utgåva är tonsättarens efternamn stavat Wichmann, i Linneas musikbilaga Wickman.


Libretto/text

1. Se den klara strömmen fara.
2. Hur skön går ej solen ur böljorna opp!
3. När guldröda solen i vester går ned.
4. Hvad vore det af blomman när matt hon dignar ned.