Fredrika Wickman (1852-)

Skriv ut

Fredrika Maria Wilhelmina Wickman (även namnformerna Wichmann och Wickmann förekommer). Född 28 mars 1852 i Stockholm, dödsdatum okänt. Tonsättare och sångerska. Anställd 1869 -1870 vid Kungliga teatern, därefter konsertsångerska och pedagog.

Fredrika Wickman född i Stockholm 28 mars 1852. Hon debuterade som 16-åring på Kungliga teatern som Donna Elvira i Don Juan. Hennes anställning vid operan avslutades redan 1870. Därefter framträdde hon bl.a. i Köln (Rosina i Barberaren i Sevilla). Vidare studier i Milano för Elpina Ferretti Lamperti. Undervisade vid Conservatoire de Musique i Neuchatel.

Skrifter av tonsättaren

Aina eller öfverstens myndling, novell
Viktor Böhlmarks förlag, Stockholm 1876
Även utgiven på finska: Aina, eli Ewerstin holhokki
Jalander, Tampere 1883

Förmaksmöbeln, novell
Tryckt i Freja, kalender för 1876, Ebeling & comp., Stockholm 1875
Även tryckt som följetong i Dalpilen 15 och 22 januari 1876.

Fannys reseäfventyr mellan Stockholm och Wingåker, novell
Tryckt i Miniatyr-Almanach för 1877, Ebeling & comp., Stockholm 1876

Darrgräset, Skizz, novell
Tryckt i Freja, kalender för 1878, Ebeling & comp., Stockholm 1878

Verköversikt

Cirka 50 sånger med piano, pianomusik

Samlade verk

Piano

Tette-Vals, trol. 1862
Polka-Mazurka, 1862
Wälkommen åter! helsning till professorn och riddaren A. Randel, tidigt 1860-tal
Trois morceaux de salon op. 12, tr. 1876 [?]
Midsommarsminnen från Sverige op. 13, Trenne genrestycken för piano, tr. 1876 [?]
Caprice-Etude op. 14
Köbenhamnspolka
Vagtparaden kommer
Vårminnen från Italien op. 16

Sånger

Barnens anlag, tr. 1863
Fattiga barn i Finland, tr. 1863
Morgonbön, tr. 1864
Fyra sånger, tr. ca 1865. 1. Floden (E.J. Stagnelius), 2. Wandrarens visa (E.J. Stagnelius), 3. Fiskaren (E.J. Stagnelius), 4. Kärlekssång (Martin)
Jag gick mig ut i lunden, tr. 1873
Vackra sky, som ensam tågar (Lea), tr. 1875
Tvenne romanser op. 4, tr. 1876. 1. Rosen i öknen (efter Thomas Moore), 2. Våren (Sätherberg)
Fyra sånger op. 6, tr. 1875. 1. I april/Im April (Geibel), 2. Illusion/Die Illusion (A.F. Lindblad), 3. Blomman/Das Blümlein (Malmström), 4. Mjölnarflickan/Die Müllerin (Chamisso)
Flyttfoglarne (Kletke), tr. 1875
Visa (okänd författare), tr. 1875
Vårhelsning, tr. 1875
Fyra sånger op. 7, tr. 1876. 1. Ur sagodunklet (Heine), 2. I skogen, 3. Om våren, 4. Neckrosens visa (Onkel Adam).
Grande Valse op. 9, tr. vid mitten av 1870-talet
Tre romancer op. 10 (B. Bjørnson), tr. 1876. 1. Over de høje Fjelle!, 2. Treet, 3. I Skogen Smågutten gikk Dagen lang
Drei Lieder op. 11, tr. 1876. 1. Invid floden/Erinnerung (S.v. Gilsa), Bort i fjerran/In die Ferne (Kletke), 3. I stilla natt/Lied der Nacht (Tieck)
Lärkröster i Maj (Z. Topelius), tr. 1876
En bön (V. Bergsøe), tr. 1876
Silfverskeppet/Das Silberschifflein (G.C. Dieffenbach), tr. 1876
Är han än mig trogen?, tr. 1876
8 sånger i Sånger till lammets lov, tr. 1876
Jordbærbakken (J. Moe), tr. 1877
God morgen (B. Bjørnson), tr. 1878
Sorgens lyst (A. Munch), tr. 1878
Långt fjärran (okänd författare), tr. 1882
Ave Maria op. 20, tr. 1898
Chansons d'hiver op. 21 och 22 (H. de Zuylen de Nyevelt), tr. 1911, 1. Le tisseur de givre, 2. L'hiver frappe aux carreaux

Röst och orgel
Ave verum, 1893

Två röster och orgel
Ave verum op 24, tr. 1912
Panis angelicus, tr. 1912

Manskvartett
Serenad (Elias Wilhelm Ruda), tr. 1875


Verk av Fredrika Wickman

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 45