• Tillkomstår: Mitten av 1870-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger till lammets lof nr 125
C.A.V. Lundholms förlag, Stockholm, tredje upplagan 1876

Beskrivning av verket

Raskt och lifligt F-dur 4/4


Verkkommentar

På titelbladet till den tryckta utgåvan står:
Sånger till Lammets lof.
Arrangerade för en eller flera röster med accompagnement af orgel eller piano

 


Libretto/text

I Gud min kropp och min ande och själ sig gläder