Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Tre små klaverstycken

Skriv ut

1. Molto tranquillo, semplice
2. Allegro
3. Polska (en miniature)

  • Tillkomstår: 25 december 1895
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: sats 3: Till Donald och hans mamma från Sten
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Elkan & Schildknecht, Emil Carelius, Stockholm 1930
• Sats 3 publ. i Svensk Musiktidning redan år 1900

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

1. Molto tranquillo, semplice C-dur 3/4 9 takter /: 21 takter :/ 1 takt, totalt 31 takter
2. Allegro C-dur 2/4 73 takter (med upptakt)
3. Polska (en miniature): ben marcato e-moll 3/4 8 takter /: 22 takter :/, totalt 30 takter


Verkkommentar

Mamman i dedikationen är Olga Bratt, Stenhammars blivande svägerska.