Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Hvad Jesus är ("O Jesu kär") ur Barndomskompositioner 1878-1881 [solosång]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Januari 1879 (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Lina Sandell
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) c-moll 4/4 (C)

[de båda versionerna skiljer sig åt bl a vad gäller taktindelning; på samma sida som version II finns möjligen en skiss till ytterligare en variant]


Verkkommentar

I samlingen hos Musik- och teaterbiblioteket ingår:
Julafton ("Hell dig Julafton") [körsång]
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 1] [duett]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [finns även separat som opus 1]
[Sats, piano, f-moll]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [körsång]
Sonate I [för piano]
Fantasie [för piano]
Sonate II [för piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 2] [duett]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 2]

Se vidare separat registrering av respektive stycke

(I materialet ingår även några orubricerade takter i ess-moll)


Libretto/text

[1.] O Jesu kär,
Mitt lif Du är,
Min salighet
i evighet 

[2.] Du är min frid
I kamp och strid;
Du är mitt stöd
I brist och nöd

[3.? numreringen osäker fr o m den här versen]
Mitt säkra hus
I stormens brus;
Min fasta borg
I all min sorg

[4.?] Din ljufva röst
Är all min tröst,
Ditt helga ord
Mitt rika bord

[5.?] Ditt kära namn
Min trygga hamn.
Ditt dyra blod
Min helsoflod [sic]

[6.?] Pris vare Dig
Evinnerlig,
För all din nåd
I råd och dåd

[7.?] För all din makt,
Din vård och vakt,
Som följer mig
På all min stig

[8.?] O, låt dock mig
Få prisa Dig
Med högre ton
Inför din thron [sic]