Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Hemåt ("Jag är en pilgrim här") ur Barndomskompositioner 1878-1881 [solosång]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Möjligen julen 1878 (på det efterföljande notbladet står "Cecilia Stenhammar. Julen 1878")
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Thomas Rawson Taylor (översättning till svenska av Lina Sandell)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) F-dur 3/4


Verkkommentar

I samlingen hos Musik- och teaterbiblioteket ingår:
Julafton ("Hell dig Julafton") [körsång]
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 1] [duett]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [finns även separat som opus 1]
[Sats, piano, f-moll]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [körsång]
Sonate I [för piano]
Fantasie [för piano]
Sonate II [för piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 2] [duett]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 2]

Se vidare separat registrering av respektive stycke

(I materialet ingår även några orubricerade takter i ess-moll)


Libretto/text

[1.] Jag är en pilgrim här,
går till mitt hem 

[2.] Kort är min pilgrimsfärd,
Snart bär det hem 

[3.] Der [sic] hos min Frälsare
Der är mitt hem!