Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

I lönnens skymning
[nr 2 ur "Fyra dikter av Verner von Heidenstam"]

opus 37 nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: 2 september 1918
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Verner von Heidenstam (1859-1940)
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordiska Musikförlaget, Stockholm 1919, 1970
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (skiss)

Beskrivning av verket

Andante sostenuto a-moll/E-dur 4/4 (C), 35 takter

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva MSCD 623 (inloggning på Spotify krävs)


Libretto/text

I lönnens skymning står ett lutat kors.
Där viskar det en röst
så sakta som en fjärran klockas sång:
"Vid den första skoveln mull
mindes jag min ungdoms tider,
vid den andra mina synder.
När tredje gången mullen föll,
då mindes jag vart hjärtats ord,
var god och vänligt menad gärning,
vi bytte tyst som ödmjukt blyga gåvor.
Det minnet blomster är i mina händer,
som friskt slå ut och aldrig vissna."