Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Ingalill
[nr 3 ur "Fyra svenska sånger"]

opus 16 nr 3

Skriv ut
  • Tillkomstår: 16 augusti 1893
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Köpenhamn 1899
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv

Beskrivning av verket

Non lento, molto espressivo d-moll 4/4, 24 takter

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva MSCD 623 (inloggning på Spotify krävs)


Libretto/text

Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
min själ är så ensam på levnadens stig,
mitt sinne är så ensamt i sorgen.
Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
den klingar mig så lyckosam, så god och tröstelig,
så milder i den ödsliga borgen.

Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
mitt halva kungarike det vill jag giva dig
och allt mitt guld och silver i borgen.
Min kärlek är mitt silver och guld i min borg,
mitt halva kungarike är hälften av min sorg,
säg, Inga lilla, räds du för sorgen?